About Me

I am Miglė Tareilytė. I was born and raisedin Vilnius, the capital of Lithuania. From an early age, I was drawn to variouscreative activities. I attended fine art classes. Many thought I would becomean artist, but that did not happen because it is not my only creative calling.When photography came into my life, I always took the opportunity to capturethe moment. I have been photographing professionally since I finished mystudies, it has been more than ten years now. I worked under the name"Mark and Migle" for a long time. Now I work under my own name MigleTareilyte.

In my free time from photography, I draw. AndI draw in the same way as I photograph - mostly in color. I photograph fashion,nature, people, urbanism, still life, and everything else I like. I have workedand continue to work with various Lithuanian magazines and you can also see myphotos in foreign magazines from time to time. I do both film and digitalphotography.

You can see more of my photos here:

instagram.com/migletareilyte

instagram.com/chemicalkitty53

instagram.com/migleta_humanbeings


Apie Mane

Esu Miglė Tareilytė, gimiau ir augau Lietuvos sostinėje Vilniuje. Nuomažų dienų mane traukė įvairios kūrybinės veiklos. Lankiau dailės pamokas. Daugkas manė, kad tapsiu dailininke, tačiau taip nenutino nes dailė nebuvo vienintelismano pašaukimas. Kai fotografija atėjo į mano gyvenimą, visada išnaudodavau progąįamžinti momentą. Profesionaliai fotografuoju nuo studijų laikų, jau daugiaunei 10 metų. Ilgą laiką dirbau po „Mark and Migle“ vardu. Dabar dirbu tiesiog savo vardu- Migle Tareilyte.

Laisvu nuo fotografijos metu piešiu. O piešiu taip pat kaip irfotografuoju – daugiausiai spalvotai. Fotografuoju madą, gamtą, žmones,urbanistiką, “still life” ir viską kitą kas man patinka. Dirbau ir tebedirbu suįvairiais lietuviškais žurnalais, taipogi mano nuotraukas kartas nuo karto galitepamatyti ir užsienietiškuose žurnaluose. Fotografuoju skaitmena ir juosta.

Daugiau mano nuotraukų galite pamatyti:

instagram.com/migletareilyte

instagram.com/chemicalkitty53

instagram.com/migleta_humanbeings

Using Format